webLink.png

webLink yleiskuvaus

Järjestelmää käytetään myyjien työkaluna monimutkaisten tuotekokonaisuuksien ja palvelujen määrittelyssä ja hinnoittelussa. Järjestelmä on liitettävissä organisaation muihin tietojärjestelmiin.

  • Auttaa ja ohjeistaa läpi konfigurointi-, hinnoittelu- ja tarjoustentekoprosessin
  • Mahdollistaa monimutkaisten tuotteiden määrittelyn ja hinnoittelun minuuteissa
  • Rajapinnat ERP-, CRM- ja CAD- järjestelmiin ovat helppoja toteuttaa
  • Tekee automaattisesti materiaalilistat, tarjoukset, sopimukset, tuotevisualisoinnit, työohjeet ja piirustukset, lähetys- ja postituslistat ja laskee rahdit.
  • Näyttää suunniteltavan ratkaisun 2D- tai 3D-kuvina.


Tilaa ilmainen DEMO!


webLink

Myyntikonfiguraattorien perusrakenne


Perusrakenteen avulla voidaan määritellä, hinnoitella ja tehdä tarjous, sekä materiaalilistaus kaikkein vaikeimmistakin tuote- tai palvelukokonaisuuksista. Perusrakenteen toiminnot eivät vaadi merkittävää yrityskohtaista räätälöintiä.


Konfigurointi

webLinkillä konfigurointi on nopeaa ja tehokasta. Järjestelmähallinta mahdollistaa asiakasyrityksen henkilökunnan toimesta tapahtuvan tuoteryhmien ja myyntituotteiden hallinnan, sekä konfiguraatioiden ja säännöstön luomisen. Käyttäjä pääsee webLinkissä näkemään koko tuotteen rakenteen aina yksittäisiin nimikkeisiin asti ja voi muokata rakennetta annettujen rajausten puitteissa.

webLinkiin on myös mahdollista tehdä järjestelmä- tai tuoteryhmäkohtaisia tuoterajauksia, esimerkiksi jokin vaihteluväli, joka määrittää valittavan tuotekokonaisuuden ja hinnanlaskennan. Rajaukset nopeuttavat ja helpottavat merkittävästi monimutkaisten tuotteiden valintaa ja konfigurointiprosessia.

Hinnoittelu

webLinkin hinnoittelutyökalut ja ADE:n kokenut henkilökunta mahdollistavat haluttujen hinnoittelumallien luomisen. Konfiguraattoriin voidaan luoda kiinteitä riippuvuuksia ja laskentakaavoja, tai näitä voidaan tuoda muokattavaksi hallintakäyttöliittymään. Joustava hinnoittelurakenne mahdollistaa useiden eri hinnoittelustrategioiden käytön. webLink helpottaa ja yksinkertaistaa hinnoittelua eri asiakkaille ja jälleenmyyjätasoille.


Tarjoukset

webLinkin dokumenttienluontiautomatiikkaan voi määritellä graafisen ilmeen tarjous- ja sopimusdokumenteille, sekä mahdollisille muille generoitaville asiakirjoille. Järjestelmä tuottaa Word-, Excel- ja PDF-dokumentteja. Tarjousgeneraattori lisää dokumentteihin automaattisesti tuotekuvat, sopimustekstit, rakennekuvat ja muut kyseiselle tarjoukselle relevantit dokumentit. Lisäksi tarjousversioita on helppo seurata versiohallinnassa.


BOM-generaattori

webLinkin BOM-generaattori luo myös kaikkein vaikeimmista ja monikerroksisista konfiguraatioista helposti nimikekohtaisen tuotelistauksen. Tämän listauksen avulla on helppo tehdä tilaukset ja säästyt ikäviltä inhimillisiltä virheiltä.

Myyntikonfiguraatorin lisäominaisuudet

Lisäominaisuudet ovat lisättävissä kaikkiin ADE:n toteuttamiin webLink järjestelmiin. Lisäominaisuudet vaativat yleensä enemmän järjestelmäkohtaista räätälöintiä kuin perusominaisuudet. Näiden valmiiden ominaisuuksien lisäksi ADE:n myyntijärjestelmien huippuosaajat kehittävät teille tarvitsemanne räätälöinnit osaksi omaa myyntijärjestelmäänne.


Rajapinnat

webLink sisältää käytössä olevat aktiiviset ja testatut rajapinnat useisiin johtaviin ERP-, CRM- ja CAD-järjestelmiin. Näillä rajapinnoilla vältytään tietojen uudelleensyöttämiseltä ja varmistetaan tietojen sujuva kulku asiakkaalta aina toimitukseen ja elinkaaripalveluihin asti. webLinkin helposti luotavat rajapinnat mahdollistavat tarjousinformaation keräämisen yhtäaikaisesti useasta eri järjestelmästä.


2D-suunnittelu, tuote- ja tuotantokuvat

webLinkin 2D-suunnittelu nopeuttaa ja selkeyttää tiedonkulkua tarjouksentekijältä tuotantoon. Käyttäjä näkee 2D-piirustusten ja kuvien muotoutumisen tuotevalintojen mukaan. Tämä tieto kulkeutuu tuotantoon tuotantokuvina, joihin voidaan automaattisesti lisätä tuotannon tarvitsema informaatio.


3D-konfigurointi ja suunnittelu

3D-konfigurointi mahdollistaa reaaliaikaisesti tuotteen 3D-mallin muokkaamisen tuotevalintojen perusteella. Lopputuloksena muotoutuu 3D-visualisointi lopputuotteesta, joka voidaan liittää tarjousdokumentaatioon.

Verkkokaupparatkaisut

webLink mahdollistaa ADE:n verkkokaupparatkaisujen käytön. Näitä ratkaisuja käyttää tällä hetkellä noin 40 yritystä ja niitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan tämän päivän verkkokauppatarpeita.


Asiakaskohtaiset tilausjärjestelmät

webLinkiin voidaan liittää asiakaskohtaisten verkkokauppojen perustaminen. Tällöin asiakkaalla on omat hinnastot, järjestelmän graafinen ilme, tarjoukset ja alennukset. Lisäksi asiakas voi itse lisätä, poistaa ja hyväksyä/hylätä käyttäjien tilauksia. Asiakaskohtaisesta tilausjärjestelmästä asiakkaat saavat ulos erilaiset raportit Excel-muodossa.


Painoaineistoautomaatio

webLinkiin saa työkalun, jolla voidaan luoda ja hallita painoaineistoja. Painoaineistoista voidaan vaihtaa kuvia ja tekstejä, sekä liittää tuotteita ja dokumentteja. Järjestelmä tekee painovalmiita PDF-tiedostoja, jotka soveltuvat suoraan ilman erillistä työstöä kaikkiin painotaloihin.

Myynnin johdon toiminnot

Myynnin johto voi määrittää myyjille erilaisia raja-arvoja. Esimerkkejä myyjien rajauksista ovat tarjouksen minimikate, myyntialue ja provisioprosentti. Myynnin johto saa haluamansa raportit myyjien toiminnasta.


Maa- tai yritysversiointi

webLinkin sisältää kielituen, joka mahdollistaa järjestelmän käytön ja dokumenttien luonnin eri kielillä. Maaversiointi mahdollistaa alueelliset tai yrityskohtaiset graafisen ilmeen, toiminnot, hinnastot ja tuotevalikoiman.


Myyntiaineistot-palvelu

ADE Oy toteuttaa kaikki tarvittavat kuva- ja animaatioesitykset myyjien käyttöön messuille, verkkosivuille ja erilaisiin tilaisuuksiin.